Նոյեմբերի 4-15. նախագծային ուսուցման ստուգատես Կրթահամալիրի 30-ամյակ

Կլոր սեղան- հանդիպում«Իմ ժամանակակիցը- Մհեր Իսրայելյան»-նոյեմբերի 8, 10:00, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ

 « Բումերանգը »
Այս գեղեցիկ մի քիչ տարօրինակ պատմության մեջ, հետաքրքիր համադրություն կար ընկերություն անելու և բումերանգը շպրտելու մեջ: Պատմվածքը գրի էր առված հեղինակի կյանքից վերցված փորձից, նրա ընդհանուր պատկերացումը ընկերության նկատմամբ: Հեղինակը օրինակներ բերելով տարբեր ասացվածքներ օրինակ «ընկերությունը նեղության մեջ է երևում», կամ «ընկերը ժամանակի գող է» և այլն, նա վերլուծելով փորձում էր բացատրել ընկեր, ընկերություն անելը: Եվ իմ կարծիքով դա իրոք այդպես է ինչպես դու ընկերություն էս անում այդպես էլ ընկերություն են անում քո հետ և ոչ միայն դա այլ ամեն ինչն այդպես է, ինչ տալիս էս այդպես բումերանգի նման կյանքը հետ է բերում քեզ, « ինչ ցանես այն էլ կհնձես » դա ևս մի օրինակ ժողովրդի կողմից ասացվածք:

« Ծուղրուղու »

Պատմվածքը գեղեցիկ ստեղծագործական աշխատանք էր շատ օրիգինալ, ես մինչև այդ այդպիսի ստեղծագործություն  չէի կարդացել, կարող եմ ասել, որ հեղինակը ունի հումորի զգացում, որի օգնությամբ հետաքրքիր էր ընթերցել, ընթացքում ծիծաղել, չնայած այդ ամեն ինչին, չընբռնեցի բուն իմաստը պատմության, նաև կարող եմ նկատել, որ հեղինակը ինչպես մյուս ստեղծագործության մեջ օգտագործում է սկիզբը և վերջը միացնող կապ, այսինքն ինչպես սկսվում է պատմությունը այնպես էլ վերջանում է, բայց դրանով չես կորցնում քո հետաքրքրությունը։ Մի խոսքով ինձ դուր եկավ նրա պատմվածքը, իր ստեղծագործական միտքը, հեղինակը այս դարի ժամանակակից գրողներից մեկն է։

Մայրենի լեզու (գործնական քերականություն) Բառակազմություն


Դո՛ւրս գրել հոդակապ ունեցող բառերը։

Հյուրախաղ, շաքարավազ, տնամերձ, օձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ,
փորձանոթ, հողագունդ, արծաթագործ, լուսարձակ, նախշազարդ, ալրաղաց,
հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ, լողավազան, հորդաբուխ,
քարածուխ, գառնարած, մեղվաբույծ, ժամագործ, դիմաքանդակ, ծաղկաման,
սալահատակ, հորդառատ, մեծարժեք, միջանցիկ, եռավանկ, լեռնաշխարհ,
դրամարկղ, կավահող, երկանդամ, քաղցրահամ, սրատամ, ժպտադեմ,
հիշարժան, շաքարաման, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, քարանձավ,
ջրագռավ, լուսամուտ, զբոսավայր, հացաթխում։
 2. Կազմե՛լ արև, լույս, հող, ջուր, նկար արմատներով
բաղադրված 5-ական բարդություն:
Արևալույս, արևահամ, արևաբաց, արևաշող,արևաշատ
, ջրահողմ ջրաշիթ, ջրանկար, ջրաբաժին, ջրաբաշխ
հողաջրային, հողաբաժին, հողաշատ, հողաբան, հողաբաշխում
 3. Դո՛ւրս գրել երկու արմատից և մեկ ածանցից կազմված
բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։
Մտավորականություն, առաջնորդ, ապառիկ, բացահայտ, գնողունակություն,
գրանցում, շաբաթօրյակ, դասական, երկընտրանք, եկամտաբերություն,
ընկերություն, երկկողմանի, տանտիրուհի, պարտավորություն, գծագրական, խտրականություն, կենսագործունեություն, կանխավճար, մրցակցություն,
ֆիրմային, ողնաշարավոր, ձեռնարկատիրություն, սահմանափակություն,
շուկայական, ճանապարհաշինական վերավաճառք, աշխատաժամանակ,
տնտեսագիտություն, տնտեսություն, կանխակալ:
 4.Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել հնչյունափոխված
բաղադրիչ ունեցող և չունեցող կրկնավոր բարդությունները։ Կազմե՛լ 6
նախադասություն՝ երեքում գործածելով հնչյունափոխված, իսկ մյուս երեքում՝
չհնչյունափոխված բաղադրիչով բարդություն։
Բարակ-մարակ, հեռու-հեռու, արագ-արագ, աման-չաման, պարապ-սարապ,
քուլա-քուլա, առոք-փառոք, տեղ-տեղ, մանր-մունր, զույգ-զույգ, փոքր-մոքր, այլունփայլուն, խումբ-խումբ, մարդ-մուրդ։
Բարակ-մարակ աման-չաման, պարապ-սարապ, առոք-փառոք, մանր-մունր, փոքր-մոքր այլուն — փայլուն, մարդ-մուրդ
5. Կազմե՛լ տրված կաղապարներին համապատասխան
բարդություններ։
Արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց, նախածանց-արմատ-վերջածանց,
արմատ-հոդակապ-արմատ-վերջածանց, արմատ-արմատ, արմատ-վերջածանցվերջածանց, նախածանց-հոդակապ-արմատ, արմատ-հոդակապ-արմատ։
 6. Տպագիր կամ էլեկտրոնային մամուլից դո՛ւրս գրել առնվազն 20 հապավում, դասակարգե՛լ ըստ տեսակների (տառային, բառամասային, խառը) և գրե՛լ ամբողջական: 

Սասնա Ծռեր

Էպոսը, վիպերգը ժողովրդի կողմից ստեղծված բանավոր մեծածավալ ստեղծագործություն է որտեղ արտահայտվում են տվյալ ժողովրդի ձգտումները, երազանքները, պատմությունը։ Սասնա Ծռեր վիպերգի մասին առաջին անգամ հիշատակել են պորտուգալացի ճանապարհորդները։ Էպոսը առաջին անգամ գրի է առել Գարեգին Սրվանձտյանը որը 1874 թվականին տպագրվել է  Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ։ Երկրորդ պատումը  գրի է առել Մանուկ Աբեղյանը 1878 թվականին Դավիթ և Մհեր վերնագրով, էպոսում պատգերվում է 8 — 10 դդ հայ ժողովրդի ազգային ազատագրակն պայքարը արաբական տիրպետության դեմ, էպոսը բաղկացած է չորս ճյուղից՝ Սանասար և Բաղդասար, Մեծ Մհեր, Սասունցի Դավիթ, Փոքր Մհեր։ Հերոսները իրար հետ կապված են արյունակցական կապով պապ, որդի, թոռ են։ Էպոսի ճյուղերը սկսվում են նախերգական հատվածներով որտեղ օղորմի է տրվում տվյալ ճյուղի հերոսներին։ Հայ գրողներից էպոսը մշակել են Հովհաննես Թումանյանը, Ավետիք Իսահակյանը, Եղիշե Չարենցը, Նայրի Զարյանը և այլն 1939 թվականին էպոսի հազարամյակի պատվին վաթսուն տարբերակից կազմվեց այսօրվա համահավաք բնագիրը։ 1964 թվականին աշխարհի էպոսների միջազգային մրցույթում Սասնա Ծռեր վիպերգը գրավեց առաջին տեղում

1 Հարցեր ինչպես եք գնահատում Մեծ Մհերի մսր մեկնելու քայլը
2 Ով է դյուցազներգության ձեր սիրելի հերոսը ինչու
3 Մարդկային ինչ թուլություններ ուներ Դավիթը
4 Համեմատեք Դավթի և Մելիքի կերպարները` նշելով տարբերությունները և ընդհնրությունները
5 Ինչպես է էպոսում դրսեվորվում ջրի պաշտպանմունքը
6 Էպոսից ընտրեք դեպքերի շարժուն նկարագրությունը քնարկությունը երկգիծանքը ցուցադրող հատվածները։
7 Թվարկեք էպոսի իննը հերոսներին ում կերպարն է ձեզ ամենաշատը դուր գալիս և ինչու
8 Ինչեք կարծում եկել է արդյոք Մհերի քարայրից դուրս գալու պահը, հիմնավորեք պատասխանը
9 Ինչ կապեք տեսնում էպոսի և Մովսես Խորենացու հիշատակած առասպելների միջև

 

Իլիաս Վենեզիս «Ճայերը» վերլուծություն

Ընդհանրապես չէի ճանաչում պատմվածքի գրողին՝ Իլիաս Վենեզիսին։ Կարդալով նրա «Ճայերը» պատմվածքը պարզ է դառնում գրողի մտածելակերպը ստեղծագործական աստիճանը և նրա հոգեվոր աշխարհը։Պատմությունը ուներ տխուր, իմաստալից երանգներ նա դասվում էր մյուս պատմվածքների հետ որում գրողը, փորձում էր բացատրել կյանքի իմաստը ընդհանրապես մեր իրականության մեջ, նա ուզում էր բացատրել, որ ամեն ինչ ունի վերջ և վերջը կարող է ավելի մոտ լինել քան դու պատկերացնումես։Ամեն մեկն ունի իր դաժան, մութ, կյանքի անկյունը, ինչ-որ մեկի մոտ դա կարող է լինել ավելի թեթև մյուսի մոտ ավելի ծանր։ Վերջի վերջո մենք ձեռք ենք բերում սովորելու հնարավորություն, մտածելու, ապրելու, ստեղծելու այդ ամենի միջով անցնում ենք չափելով մեր ուժը։ Ես մտածում եմ, որ մարդը ծնվում է ոչ անիմաստ և ինքը անպայման կհասնի իր նպատակին։ Ամեն ինչ ունի իմաստ, բացատրություն, որ փորձում ենք գտնել։ Այս պատմվախքի պապիկը միգուցե և անցավ իր կյանքի ամենա վշտալի պահը, միգուցե դա սկիզբներ։

Հայ հին վիպաշխարհը


Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ վերլուծություն

Առասպելը կարևոր տեղ է զբաղեցրել պատմության, գրականության և կերպարվեստի մեջ, շատ գրողների, նկարիչների և կոմպոզիտորների ներշնչման աղբյուր է դարձել Եվ այս առասպելը հիանալի օրինակ է: Տարբեր աղբյուրներ տարբեր հետաքրքիր փաստեր են ներառում իր մեջ և այս պատմությունը գեղեցկացնում: Չնայած, որ առասպելի մասին շատ եմ լսել բայց չեմ հետաքրքրվել, տարբեր ժամանակահատվածներում այլ կերպ եմ հասկացել: Սկզբում սա իմ համար ուղղակի հեքիաթեր, ապա նմանվեց առասպելի, հետո ավելի լավ ծանոթացա և ձեռք բերեցի մի փաստ որի մասին չէի մտածել բայց և դա գրառված չէր: Բայց այդ փաստը մի փոքր փոխեց պատմվածքի ֆոնը: Բայնն այն է, որ ես չէի նկատել այն փաստը որ իր հեռթին Արա Գեղեցիկը նույնպես սիրահարված էր Շամիրամին: բայց նա ուներ իրեն սիրող կին, երկիր և միայն իր քմահաճույքների մասին չէր կարող մտածել, միգուցե դրա համար նա չէր ընդունում Շամիրամի առաջարկությունները: Եվ այդ հետաքրքիր փաստից հետո ավելի լավ էս հասկանում անհասկանալի պահերը: Ավելի լավես հասկանում հերոսների զգացմունքները ապրումները և նրանց առջև դրված ընտրությունները: Ըստ իս առասպելը հետաքրքիր է դարձնում այդ փաստը և իհարկե յուրաքանչյուր առասպել հետաքրքիր է դարձնում, մարդը ով պատմում է այն:


Ստեփան Զորյան 130

«Լեզուն իրոք մի գանձ է, որին չի կարող փոխարինել աշխարհի ոչ մի հարստություն: Նա ուրախության պահին բացում է մեր սիրտը, իսկ վատ տրամադրության ժամին նա է սփոփում մեզ…. ուստի իր մայրենի լեզուն վատ իմացողը կես մարդ է, չիմացողը՝ թշվառ, ծառից ընկած մի տերև, որ տարվում է ամեն մի պատահական քամուց»:

Ստեփան Զորյան

Պատմվածքներ վերլուծություններ

Մի գիշեր անտառում 

Պատմությունը հետաքրքիր էր, կարճ ասած հուշ էր հեղինակի կյանքից: Նա այնքան էր տպավորվել այդ օրվանից, այդ գիշերվանից , որ տարիներ անց այդ փոքր պատմությունը, այդ արկածային գիշերը մնաց էլ էր նրա գլխում և այդ ամենը պատմում էր այնպես կարծես թե երեկ էր եղել: Նա դպրոցական տարիքում էր և թվում է թե այս պատմությունը նույնպես գրի է առել դպրոցական տարիքում: Նրա համար դա փոքրիկ ճամփորդություն էր դեպի անտառ, կարծես թե նա երբեք էլ չեր գիշերել անտառում, դա նրա համար փոքրիկ դաս եղավ: Վերջիվերջո անտառը շատ հարմար վայր է ամեն ինչ մոռանալու, աշխարհից կտրվելու, մտածելու և ինչպես միշտ կենդանի շրջապատը գնահատելու համար:

Պապն ու թոռը

Այս պատմվածքը ստեղծագործական պատմվածք էր: Առաջին հայացքից թվում է թե պոզիտիվ կարող էր լինել, դե իհարկե դա այդպես չէր, ընթերցելուց հասկանում ես իրավիճակի աբսուրդը, անտեսելով այն փաստը, որ այդպիսի պատմությունն կարող էր նաև իրական լինել, ըստ իս հեղինակը կարող էր ավելի մեղմ ասած խելացի գտնվեր և եթե իրոք ուզում էր ինչոր մի ձև հետաքրքրություն կամ դրամա ընդգրկեր ապա կարող էր հեռու պահեր իրեն այդ աբսուրդից, վերջիվերջո ընթերցելուց հետո իմ մոտ չառաջացրեց ոչ մի էմոցիա: Իսկ ընդհանրապես հեղինակը լավ էր ներկայացրել աուռան կարդալուց պատկերացնում էիր պապին և թոռանը: Ի վերջո պատմությունը դասական էր, իհարկե ես կողմնակից կլինեի պոզիտիվ մի պատմության ավելի հետաքրքիր և արտասովոր կլիներ, ինչև է պատմությունը ստեղծագործական էր, դրամատիկ գեղարվեստական:

Անհայտ թելեր
Այս պատմվածքը ավելի լուրջ թեմա էր իր մեջ ընդգրկում և համեմատաբար չէր ներառում իր մեջ այն աբսուրդը, որը ներառված էր «Պապն ու թոռը» պատմվածքի մեջ: Չնայած նրան, որ ես չկարողացա կապ գտնել վերնագրի և պատմվածքի միջև, ես իրոք հավանեցի այն: Այս պատմությունը սովորեցրեց բարդ խնդիրներ լուծել, ընտանիքի անդամների կապը, շփումը տեսնել և վերջապես սովորեցրեց լսել սրտի ձայնին, ինչը ոչ բոլորի մոտ է ստացվում: Պատմվածքը իր հերթին կարող է լուծում հանդիսանալ այս իրավիճակում ընկած մարդու համար, որովհետև նման իրավիճակ կարող է պատահել մեր իրական կյանքում և մեզ համար այս պատմվածքը հեղինակի կողմից նվեր է, որը մենք պետք է գնահատենք ընթերցելով այն:
Շաքարաման

Հետաքրքիր ստեղծագործական պատմվածքեր Համեմատելով մյուս պատմվածքների հետ, այս պատմվածքը չէր ընդգրկում իր մեջ դրամա, կամ ինչ, որ ուսուցողական էլեմենտ, սա ստեղծագործական պոզիտիվ, փոքրիկ պատմություներ և ես անգամ կցանկանաի կարդալ շարունակությունը, թե ինչ խնդիրների հետ կբախվեր այդ երիտասարդը իր շաքարամանով և ինպես կլուծեր այս, կամ այն խնդիրը, բայց ինչևէ պատմվածքը ունեցավ իրեն արժանի, խորհրդավոր ավարտը:

Классная работа

1.  Студент говорит, что он живёт в общежитии и учиться на медицинском факультете. 2. Моя сестра пишет,что она тоже хочет учиться в факультете. 3. Мария говорит, что она уже хорошо понимает по — русски. 4. Наш преподаватель сказал, что на факультете учатся иностранные студенты. 5. Артур сказал, что он хочет хорошо знать русский язык.

Образец: Моя подруга спросила меня: «Ты согласна со мной?»
Моя подруга спросила меня, согласна ли я с ней.
1. Родители спросили сына рад ли он их приезду.  2. Анна спросила учителя, будет ли он проверять домашнее задание.  3. Мы спросили гида можем ли мы зайти внутрь. 4. Дети постоянно спрашивали у вожатой  когда обеденный перерыв. 5. Мы решили уточнить у продавца, спросили Будут ли новые поступления.

 

Քիմիական փորձարարություն` Մետաղների քիմիական հատկությունները

Լաբորատոր  փորձ 1. Մետաղների  օքսիդացումը  թթվածնով՝
մագնեզիումի 
 այրումը <<Հրավառություն>>:

Փորձը

ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի    հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:
2Mg + O2 -> 2MgO + Q


Լաբորատոր  փորձ 2. Ալկալիական  մետաղներից   նատրիումի  փոխազդեցությունը  ջրի հետ:   

Փորձը

ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք էլեկտրոնային  հաշվեկշռի    եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:

2NaOH + H2O = 2NaOH + H2 Լաբորատոր  փորձ 3. Պղնձի  ստացումը  իր  աղից՝ պղնձարջասպից  CuSO4 H2O, ակտիվ մետաղով՝  երկաթով:

32901727_1812620429046763_7392254451517489152_n

ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:

CuSO4 + Fe -> Cu + FeSO4


Լաբորատոր  փորձ 4Ակտիվ   մետաղներից՝  ցինկի   փոխազդեցությունը  աղաթթվի հետ:

Փորձը 

ա) Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի   հավասարումը, հավասարեցրեք
էլեկտրոնային  հաշվեկշռի   եղանակով,  նշեք  վերականգնիչը  և օքսիդիչը:

Zn+ 2HCl -> ZnCl2 + H2
Mg +2HCl -> MgCl = H2

Классная работа 6 — 10 мая

 • Выполните задания:
 • Восстановите вопросы. 
  Скажите, пожалуйста,
   что вы сейчас делаете?
  что вы читаете?
  чем вы обычно занимаетесь?
  где вы были в парке?
  что вы не были на уроке?
  кто вам дал учебник?
  откуда вы взяли учебник?
  как вы написали письмо?
  когда вы приехали?
  кем вы станете?Закончите предложения.Я знаю, кто она
  Я знаю, как он это делает.
  Я знаю, что делает когда скучно.
  Я знаю, что надо придумать что то оригинальное.
  Я думаю, что нам надо идти.
  Я понимаю, что тебе тяжело.
  Я вижу, что ты устала тебе нужен покой
  Я рад, что ты с нами.
  Хорошо, что сегодня пятница.
  Плохо, что сегодня погода дождливая.
  Жаль, что его нет с нами.

  • Поставьте на месте пропусков необходимые слова:

 английский язык, по-английски, русский язык, по-русски, легкий,
легко, холодный, холодно, веселый, весело, интересный, интересно, внимательный, внимательно, быстрый, быстро.

 • 1. Тамара давно изучает  английский язык. Она свободно говорит и читает по-английски 2. Артур знает русский язык ещё не очень хорошо, потому что он изучает русский язык только три месяца. Но он немного говорит и понимает по-русски. 3. Этот текст очень легкий. Я легко расскажу его. 4. Сегодня на улице холодно. Я не люблю холодные дни. 5. Моя подруга интересный. Она любит интересные фильмы. 6. Она рассказывает очень … 7. Эта книга интересная. Ты прочитаешь её с удовольствием. 8. Я всегда внимательно слушаю преподавателя. 9. Наш врач очень внимательный человек. 10. Ты говоришь быстро, я не понимаю тебя.Проверьте, правильно ли вы употребляете притяжательные местоимения его, её, свой, мой.
  Мой друг живёт в другом городе. Я часто вспоминаю о своём друге и пишу ему письма. В них я всегда спрашиваю о его учёбе, о его жизни. Конечно, я рассказываю о моей жизни тоже. Мне всегда нравилась его сестра. Я хочу знать о том, что она делает, как , её дела, поэтому я спрашиваю друга о ее жизни, о ее успехах. Когда у нас будут каникулы, я хочу поехать в город, где живёт мой друг.

Вставьте вместо точек глагол нужного вида.
1. Врач осмотрел больного и дал ему нужное лекарство. 2. Дети
вошли в комнату и вежливо поздоровались со всеми. 3. Брат
прочитал книгу и поставил ее в шкаф. 4. Передача кончилась, и я
выключил телевизор. 5. Дети купили цветы и подарили
их матери. 6. Мы поужинаем и пойдем в театр. 7. Когда профессор
кончил читать лекцию, он отвечал на вопросы студентов. 8. Когда
студенты прочитали текст, они пошли в лабораторию.